top of page

 

 

 

Djupvågen eller SFV Swedisch Fascia Vibes

 

När maskinen utvecklades kunde vi tidigt konstatera att behandlingen hade stor effekt på kroppen – vi visste dock inte hur stor effekt eller varför resultaten blev som det blev. Maskinen behandlar huvudsakligen fascia/bindväv och det i sig är ett forskningsområde under utveckling. Årligen sker ett flertal nya upptäckter som hjälper oss att förstå maskinens påverkan på kroppen, såväl som ger djupare kunskaper om människans anatomi.

Genom åren har vi därför tagit del av otaliga forskningsrapporter och kan idag konstatera följande betydelsefulla effekter från behandlingen:

Flytt av vätska i vävnaden

Maskinens vågrörelser trycker vätska genom den porösa och genomsläppliga bindväven och återställer och stimulerar normal vätskebalans. Detta bidrar till bättre utbyte av näringsämnen och slaggprodukter i den matrix av bindväv som finns i hela kroppen.

Överansträngda delar eller ibland större del av kroppen kan vara sammanklistrade och ha dålig glidfunktion. Hud kan ha dålig rörlighet mot underliggande fascia och djupa delar av fascia kan ha ”torkat ihop” och stumnat.

 

Nervpåverkan

Vibrationerna och de ständiga förändringarna i hastighet blir för mycket för kroppens försvarsmekanism att hantera och vi kan få nervsystemet att släppa sitt muskulära motstånd och försvar. Även de autonoma kontraktioner som kan ske i bindväven kan kopplas ur så att behandlingen når ner på djupet och normal tonus återställs.

Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen komma ner i vävnadslagren utan att nervsystemet håller emot och stänger för behandling.

Olika individer har olika starkt försvar och vissa kroppar värjer sig kraftigt mot manuell behandling och kraftfulla tekniker sliter både på terapeuten och kunden. Här brukar kraft inte räcka. Teknik och hastiga manipulationer kan släppa på spasmer och låsningar, men ofta kryper vävnaderna tillbaka i det ursprungliga läget igen efter ett tag.

Här har vibrationerna en fördel då de låter terapeuten jobba sig ner på djupet utan att ”bråka” med kroppen. Behandling kan således genomföras med minimal ansträngning och ändå få större effekt än med manuella tekniker.

Stressade kroppsdelar kan råka i chock, efter trauma eller hård/upprepad ansträngning. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till muskeln att hålla kvar kontraktion och den hamnar kroniskt spänt läge – kramptillstånd.

Vid djupvågsbehandling kan dessa låsta signaler lösas upp och nollställas så muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.

bottom of page