top of page

Ljudfrekvensernas "makt"

Ljudfrekvensernas "Makt"

   Allmänt: Här får du läsa lite allmänt kring ljudfrekvenser. Längre ner kan du läsa kring den enskilde frekvensen s      inverkan på kropp och själ.

 Människor har i århundraden förstått att ljud har en djupgående effekt på människans kropp och sinne. Även         ohörbara högfrekventa ljud kan påverka den mänskliga hjärnans aktivitet.

 Olika ljudfrekvenser kan manipulera det mänskliga medvetandet och framkalla

förändrade sinnestillstånd. Till exempel använder shamansk sång och trumarbete trumvibrationer för att framkalla transtillstånd.

 1. Solfeggio-frekvenserna, som är förknippade med sakral musik och meditation, tros främja helande.

 2. Moderna ljudfrekvensläkningsmetoder inkluderar att lyssna på inspelningar av olika binaurala frekvenser och delta i vibrations-akustiska terapier1.

  • Vetenskapliga bevis stöder idén att exponering för olika frekvenser kan lindra psykiatriska problem (såsom depression och ångest) och stimulera fysisk läkning genom genetisk signalering.

  • Den antika grekiska läkaren Pythagoras trodde på frekvensernas helande effekt och deras koppling till människors hälsa.

  • 285 Hz till exempel är en av Solfeggio-frekvenserna och är förknippad med läkning av skärsår, brännskador och andra fysiska sår. Det aktiverar cellulär regenerering och uppmuntrar kroppen att läka sig själv efter skada1.

 3.    Stämgafflar som ljudläkande verktyg:

  • Stämgafflar är hållbara och behåller sina specifika frekvenser även om de tappas eller bucklas.

  • Ljudet de genererar är akustiskt rent och rikt på övertoner.

  • Man aktiverar stämgafflar genom att slå ihop dem eller slå på en aktivator för att skapa tonen

  • Stämgafflar kan matcha specifika frekvenser relaterade till hjärnvågor, planeter och organ, vilket ger snabb tillgång till helande ljud.

 

Jag själv arbetar med bland annat de 7 frekvenser som är  C, D , E, F, G,A; B  via mina Kristallkvartsskålar  som   också   har balanserande verkan på våra chackran. Sen finns  de 9 Solfeggiofrekvenser till hands samt Universalskålen från Peter Hess som är en mycket högkvalitativ skål med ett otroligt spektrum. Det går inte att beskriva, man måste uppleva det ! . Jag ha även ett set cymbaler som tillskrivs mycket renande verkan. Det finns otroligt mycket att säga kring hur de enskilda frekvenser påverkar. Det skrevs och skrivs  böcker kring dem. Jag försöker hålla mig så kort som möjligt 

 

Ton C Rotchackra 256 Hz

 • Förbättrat fokus

 • Minska stress och ångest

 • Förbättra fysisk och mental läkning

 • Aktivera högre kognitiva förmågor, såsom kreativitet, öppenhet, gästfrihet, känslighet

 • Främja kommunikation, kärlek, förståelse och skapa harmoni i mellanmänskliga relationer

 

Ton D Sakralchackra 288 Hz

 • Främja kreativitet

 • Främjande av sexualitet

 • Främja relationer och sann intimitet

 • Främja känslomässig koppling

 • Främja fysisk njutning

Denna frekvens kan också fungera för att skingra känslor av skuld och rädsla och hjälpa till att rensa trauma2. Den kan användas för att rena traumatiska upplevelser och rensa destruktiva influenser från tidigare händelser

 

Ton E 320 HZ Solar Plexus

 • Saktar ner hjärtfrekvensen jämfört med 440 Hz.

 • Fyller sinnet med känslor av frid och välbefinnande.

 • Perfekt ackompanjemang för yoga, meditation eller sömn.

 • Minskar stresshormonnivåerna.

 • Ökar energinivåerna.

 • Underlättar cellulär reparation

 

Ton F 341 Hz tillskrivs Hjärtchackrat

men det finns många andra frekvenser som påverkar det.

är en del av Solfeggio-frekvenserna, som är ljudfrekvenser som används inom healing och meditation. Det finns ingen specifik information om fördelarna med 341 Hz, men den ligger nära F-noten i Solfeggio-skalan, som har en frekvens på 341,3 Hz1. Den här frekvensen är förknippad med det solharmoniska spektrumet och används inom ljudhealing, särskilt med stämgafflar som ett sätt att anpassa sig till universums vibrationsenergier.

 

Ton G 384 Hz Halschackra 

Halschakrat,förknippas med kommunikation, självuttryck och kreativitet.

självförtroende och förmågan att uttrycka tankar och känslor på ett effektivt sätt.

o uppmuntrar till öppenhet, ärlighet och förmågan att uttrycka sig autentiskt.

      Lättare att utnyttja sin kreativa potential och uttrycka sig på olika sätt, t.ex. genom konst, musik eller skrivande.

o  Läkning och regenerering:

o Vissa källor tyder på att 384 Hz-frekvensen kan hjälpa till med cellulär regenerering.

o Den tros främja läkning, särskilt av fysiska sår, skärsår och brännskador

 

Ton A 432 Hz Tredje Öga och hjärtchackrat 

432 Hertz-terapi  är tänkt att leda till högre nivåer av mental och känslomässig klarhet. En 432 hertz-stämning anses vara optimal för att stämma operasångare och är förknippad med en högre nivå av andlig utveckli

 1. Anslutning till Naturen:

  • 432 Hz resonanserar med Schumann-resonansen på 8 Hz, vilket är jordens vibration.

  • Det får lyssnaren att känna sig bättre och mer ansluten till naturen.

  • Frekvensen stämmer överens med kroppens inre vibrationer och kan hjälpa till att lösa upp energiblockeringar    

 2. Bättre för Mänsklig Röst:

  • Enligt Schiller Institute, som kämpar för att återgå till den vetenskapliga stämningen av mitten C=256 cykler per sekund (A=432 Hz), är denna frekvens bättre för den mänskliga rösten.

  • De hävdar att sänkningen av frekvensen grundar sig i universums fysiska lagar och är hälsosammare för den mänskliga rösten.

  • 432 Hz har också använts för att hjälpa patienter med Alzheimers att återställa minnen och förbättra grundläggande rörelseförmåga hos patienter som har drabbats av stroke

 

Ton B 480 Hz Kronchackra 

 1. Avslappning och Fokus: Enligt en dubbelblind korsöverstudie har forskare funnit att att lyssna på musik i 480 Hz kan minska hjärtfrekvensen och blodtrycket jämfört med 440 Hz.Att meditera till musik i denna frekvens har visat sig öka avslappning och fokus, samt minska ångest.

 2. Sömnkvalitet:

  • Lyssnande på 480 Hz-frekvensen kan förbättra sömnkvaliteten och hjälpa människor att sova längre.

 

Solfeggifrekvenser i all korthet  Dessa frekvenser är specifika ljudmönster som stimulerar hjärnan. De kan användas för transformationsändamål och kan vara djupt helande.

Solfeggio-frekvenserna är en samling toner som har använts i mycket gammal musik, inklusive de gregorianska sångerna. Dessa frekvenser har återupptäckts och populariserats för deras påstådda förmåga att påverka människokroppen och sinnet på djupa och positiva sätt. Varje Solfeggio-frekvens sägs ha specifika helande egenskaper:

1.     174 Hz: Denna frekvens anses lindra smärta och stress samt ge en känsla av trygghet för kroppens organ1.

2.     285 Hz: Tros hjälpa till att reparera skadade vävnader och organ

3.     396 Hz: Används för att frigöra känslor av skuld och rädsla

4.     417 Hz: Underlättar förändring och hjälper till att avlägsna negativ energi

5.     528 Hz: Känd som “kärleksfrekvensen”, associeras den med transformation och mirakel1.

6.     639 Hz: Främjar relationer och hjälper till att reparera interpersonella problem1.

7.     741 Hz: Hjälper till att väcka intuition och lösa problem.

8.     852 Hz: Återställer andlig ordning och hjälper till att ansluta till universum och det egna medvetandet på en djupare nivå

9.     963 Hz: Den högsta av de nio huvudfrekvenserna, känd som “Gudarnas frekvens” och associerad med gudomligt medvetande eller upplysning1.

bottom of page