top of page

Anpassa läsningen  efter din situation

 

Här kan du läsa om hur en läsning kan se ut med änglakorten som exempel. Du kan ställa vilken fråga som helst och frågeställningar fungerar lika bra med andra deck som till exempel med  Lee Segers healingkort som jag tycker ger mycket insikter. Det går även att dra olika deck samtidigt.

BRA ATT VETA: INGET är skrivet i sten ! Korten hjälper dig att förstå din väg och hjälper dig till förändring och så kallade framtidskort är endast gällande ifall du fortsätter på din inslagna väg och ingen förändring äger rum

 

Dageskort 

Du kan ställa vilken fråga du vill eller be en ängel ifall du valde änglakorten att komma fram att hjälpa dig med det du vill ha hjälp med och vet du själv  inte riktigt så ber du endast om hjälp.

Denna läggning är ett bra sätt att vara förberedd på vilka energier som kommer att vara aktiva idag.

Det hjälper dig att hålla balansen på händelser som kanske hade skakat om dig

 

Kvällskort: Du kan dra ett kort på kvällen om du vill förstå hur dagen har påverkat dig 

  

Månadskort.

Du kan dra ett kort som ska följa med dig en hel månad. Till exempel du jobbar på ett projekt och vill har support. Eller du vill förbättra en eller fler relationer eller utvecklas  själv.

Då kan du dra kortet och ber om att just den ängeln som gagnar dig mest i ditt projekt må träda fram.

Kortets budskap och ärkeängel ( ängel) du drar kommer att vara det vars energi är med dig denna månaden.

Årskort:

Detta kortet en liten utmaning. Vid denna läsningen ber du en ängel  att vara med dig under ett helt år och som arbetar med dig på din spirituella utveckling. Denna ängelns energi kommer att vara bakgrunden för allting du gör. Den kommer att se till att du stannar på vägen och lär dig din läxa angående deras underbara och specifik energi de medför.

Dra 3 kort för en dag

Använder man om man vill har klarhet över vad som pågår, eller om du har till exempel ett jobbinterview

 

Månadsläsning med tre kort:

Frågan ligger då med fokus på den närmare framtiden.

Första kortet representerar det förflutna , det andra kortet nuet och det  tredje kortet framtiden.

Framtidskortet visar det bäst möjliga om du fortsätter på din inslagna väg. Förändringar i nuet påverkar alltid framtiden.

Livsvägläsning 

Här representerar 1 kortet vilka energier som har påverkat dig, 2 kortet vilken du jobbar med just nu och det 3 kortet vad som kommer att hända i framtiden om du stannar på den inslagna vägen.

Livmåls läggning

En riktigt spännande läsning är den med 6 kort där du ställer dessa specifika frågor:

1)Mitt nuvarande livs lektion. Vad ska jag lära mig i detta livet?

2)Vad står i min makt för förändring ?

3)Med vilka energier behöver jag arbeta för att övervinna mig själv?( vad behöver jag släppa )

4)Vad behöver jag göra mer av ?

5)Vad är min personliga styrka?

6)Vad väntar mig? ( support) 

Vart befinner jag mig just nu ?
Om du inte riktigt vet om vad som pågår inom dig,var du befinner dig känslomässigt. kanske vill du dra ett kort till för fördjupning.

Du kan även dra kort från olika däck samtidigt.

 Kort dragning för att ge 1)Perspektiv 2)vad som  hjälper dig och 3)vad som hindrar din framgåmg

Om du har en fråga och du inte riktigt vet hur du ska förhålla dig till den 

Himmelsriktningar  ( Medicinhjulet )

1) Huvudfrågan

2)Norr: det andliga perspektiv av frågan

3)Söder: speglar det fysiska perspektivet 

4)Öster: maskulina och utagerande perspektivet på frågan

5)Väster : speglar den feminina aspekten

RELATIONSFRÅGOR

är mycket spännande och kan även vara relaterad till platser och projekt.

När det handlar om relationer så får du reda på vad DU behöver förstå angående relationen till den .

Ställer personen i fråga samma fråga kan svaret bli en annorlunda, då den personen behöver förstå något annat över sig själv.

1 ) Hens relation till mig

2)Min relation till hen

3) Vad ska jag lära mig av relationen ELLER

    Vad har jag lärt mig av relationen

CHACKRA dragning

Känner du dig ur balans och kan inte sätta fingret på  så kan du dra 

 ett kort för varje chackra. Det förtydligar processen du befinner dig i 

1) Rotchackra -utanförskap, samhörighet, barndom, förankring ( yttre manifestation), mental balans

2) Sakralchackra-kreativitet, fysiska kroppen, livskraft, kontroll

3)Solarplexus- makt- självvärde, ledarskap, ego

4) Hjärtchackra- villkorslös kärlek, sorg, hat, bitterhet

5)Halschackra tillit, vägval, tala sin sanning, emotionell balans

6) Pannchackra -klarsyn,medialitet , livslögner, mod

7)Kronchackra- andlighet, tvivel , medvetenhet, enhet

Vill man hjälpa någon :

1) Vad behöver hen

2)Vad kan jag bidra med 

3)Vad kan jag lära av situationen

bottom of page